Hizmetlerimiz

Günümüzün yıkıcı ortamına uygun öğrenme çözümleri.

KURUMSAL EĞİTİMLER

• Satış Gelişimi
• Yönetsel Beceriler – Liderlik
• Ekonomi – Finans
• Kişisel Gelişim
• Akademiler
• Yaşayarak Öğrenme
• 60 Dakikada Konuşmalar

ÖLÇME ve DEĞERLENDİME

• Assessment Süreçleri
• İç Assessor Yetiştirme Programları
• Eğitim Araştırma Analizi, Çalışan Memnuniyeti Anketi vb. araştırmalar

DİJİTAL EĞİTİM

•Animasyon Tabanlı
Dijital Mikro Öğrenme
Programları
•Simülasyonlar

DANIŞMANLIK

• Finansal Danışmanlık
• Stratejik Yönetim Danışmanlığı
• Organizasyonel ve Operasyonel
Yapılanma Danışmanlığı
• Odak Grup çalışması
• Akademi Kurma Danışmanlığı ve Değerlendirme Merkezi kurma Danışmanlığı

Bize Ulaşın!