Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumsal yönetim ekseninde gelişmeyi hedefleyen tüm kurumlara, stratejik yönetim, finansal yönetim, kurumsal yapılanma ve süreç geliştirme faaliyetleri, dijitalleşme ile insan kaynakları yönetim sistemlerinin kuruma özel tasarlanması ve uygulama süreçlerine rehberlik hizmeti vermekteyiz.

Ekonomi ve Finansal Yönetim Danışmanlığı

Makro ve mikro ekonomik göstergeler ile kurumların finansal tablolarını analiz ederek, şirketin stratejisini ve eylemlerini tespit ederek alternatif yol haritasını oluşturmaktayız.

Organizasyonel Yapılanma

Kurum yapısı, kültürü ve içinde bulunduğu sektörün dinamikleri ile en etkin organizasyon yapısını oluşturmaktayız.

Stratejik Yapılanma

TOWS matrisi ile gelişim, büyüme ve koruma yol haritasını çıkararak kurumun stratejik planını oluşturmaktayız.

Operasyonel Yapılanma

Süreç yönetimi ile kurumlar verimliliğini artırabilir ve pazarda fark yaratacak uygulamaları hayata geçirebilir.

Aile Şirketi Anayasası

Aile şirketlerinde nesiller arası geçiş ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için kendi kültür ve gerçeklerine göre ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemelerine destek veriyoruz.

Satın Alma Denetimi

Satınalma denetiminin, kurumu rekabete hazırlayacak şekilde yeniden yapılandırılması.

Odak Grup Çalışması

Kurumların tüm veya belli bir paydaşlarını bir araya getirerek belli bir konudaki sorunlarını çözmek veya bir konuda strateji yaratmak ya da kurum kültürünü oluşturmak için çalıştaylar düzenliyoruz. 

Akademi Kurma Danışmanlığı

Kurumsal Akademinin tüm fonksiyonları ile kurulumu, Akademi ekibinin geliştirilmesi, Kurumsal Akademi projelerinin hayata geçirilmesi ve mevcut akademilerin gelişimini kapsamaktadır.

Değerlendirme Merkezi Kurma Danışmanlığı

İnsan kaynakları yönetiminde son yıllarda hızla yaygınlaşan değerlendirme merkezi uygulamaları, kişinin mevcut ve potansiyel yetkinlikleri hakkında kapsamlı ve objektif bilgi edinilmesi amacıyla birden çok ve farklı değerlendirme tekniğinin kullanılmasını kapsamaktadır. Bu çalışma ile Merkezin kurularak o merkezi işletecek Değerlendiricilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.